Spørgsmål til dagplejere og vuggestuepædagoger i København og københavnsområdet.

Denne undersøgelse laves af Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik i samarbejde med FOA, ved Birgit Stechmann.

Undersøgelsen er anonym, og vil blive brugt som startskud på en større undersøgelse af både dagplejen og vuggestuen. Det er planen, efter denne undersøgelse er lavet, at fortsætte med en undersøgelse, hvor vi observerer jeres praksis, både i dagplejen og vuggestuen, og endelig vil vi følge børn fra både dagplejen og vuggestuen i en længere årrække.

Når du udfylder skemaet, vil du givet synes at der mangler svarmuligheder her og der. Jeg vil gerne have at du svarer, og sætter dit svar i den mulighed der kommer nærmest.

 

Venlig hilsen

Ole Henrik Hansen
olehenrikhansen@me.com 

Ph.D. stipendiat
Institut for Uddannelse og Pædagogik
Aarhus Universitet