En lang række museer, virksomheder og organisationer tilbyder skolerne tematiske besøg. I dette projekt arbejder nogle klasser med Experimentariums energiudstilling.

Gennem arbejde med Experimentariums energimateriale forberedes eleverne til besøg på energiudstillingen.

Nogle lærere fokuserer elevernes besøg gennem opgaver/elevark. Et eksempel på et sådant opgaveark til eleverne kan hentes her.

 

 

Prezi»

 

                        

 

Denne Prezi beskriver hvordan elever bruger Experimentarium i energiundervisningen.

 

 

DPU.dk © 2011