Formålet med projektet

Formålet med dette projekt er at afprøve effekten af innovative undervisningsforløb med henblik at tilbyde læringsplatforme, som kan supplere undervisningen i naturfagene med henblik på at påvirke elevers holdning og handling i forhold til energibesparelse. I projektet sammenlignes flere læringsplatforme som alle sigter på at involvere eleven i oplevelsesbaseret læring. Dette sker for at undersøge, hvilke tilgange, der har størst virkning i forhold til forskellige elevgrupper fx køn og faglig baggrund.

Som baggrund for vurdering af virkningen af de forskellige tilgange gennemføres præ - og posttest af elevens viden, holdninger og adfærd. Desuden gennemføres holdnings- og adfærdstest hos samtlige elever i de involverede kommuner, og typen af undervisningsforløb i energiundervisningen registreres for at give basis for en komparativ analyse. Desuden gennemføres en landsdækkende undersøgelse blandt lærere og seminarielærere for at afdække eksisterende praksis og kunne målrette formidlingen til dette.